Koszyk:
...

Hologramy na podkładzie VOID


Hologramy na specjalnym podłożu „Void evident” odznaczają się zwiększoną wrażliwością na próby ich oderwania. Podczas odklejania etykiety dochodzi do uszkodzenia warstwy metalu, w taki sposób, że zarówno w miejscu gdzie etykieta była umieszczona, jak i na oderwanej części (folii) widoczny jest jeden z wyrazów „VOID”, „ORIGINAL”, „CANCELLED” lub powtarzający się kształt (zależy od wybranego typu podkładu). Na pierwszy rzut oka można stwierdzić czy tak zabezpieczona etykieta została całkowicie lub chociażby częściowo odklejona. Technologia ta zwiększa poziom zabezpieczeń proponowanych przez taki hologram. Nawet w przypadku gdy plomba została umieszczona na nie do końca czystej (tłustej) powierzchni, to podczas jej odrywania dojdzie to uwidocznienia się napisów.

Holograficzna etykieta o rozmiarach 70x22mm z zaokrąglonymi rogami zawiera klika metod zabezpieczenia: dwie warstwy holograficzne, numerowanie, sitodruk oraz podkład VOID. Dzięki unikalnemu numerowi na każdej etykiecie stopień zabezpieczeń jest zdecydowanie wyższy. Nie istnieją dwie etykiety o tym samym wzorze i numerze, a użyty podkład VOID odznacza się zwiększoną wrażliwością na próby odklejenia hologramu. Usunięcie naklejki z miejsca gdzie została raz przyklejona spowoduje charakterystyczne uszkodzenia. Na folii jak i w miejscu gdzie etykieta była przyklejona widoczne będą kwadraty o wymiarach 3x3 mm powstałe w skutek rozdzielenia metalowej warstwy hologramu. Na jednej warstwie znajdują się dwa okrągłe wzory graficzne oraz obramowanie numeru seryjnego. Druga zawiera powtarzające się słowo „pečeť” w dwóch wielkościach. Warstwa nośna hologramu jest srebrna. Na etykiecie jest nadrukowany czerwony symbol pieczęci z wstążkami.


Drugie z umieszczonych po prawej stronie zdjęć obrazuje jakie uszkodzenia powstają po odklejeniu hologramu. Na górze jest nieuszkodzony hologram, w środku folia z kwadratami razem z warstwą metalu oraz na dole część która została w miejscu gdzie hologram był przylepiony. Górna część z folią ma wyraźne ślady uszkodzenia, jednak nie traci zupełnie warstwy kleju, może więc być przyklejona w innym miejscu w celu oznaczenia wyeksploatowania, końca ważności lub wykorzystania.


Wymiary: 70 x 22 mm.


400014: Cena 5-100 szt.: 0.69 zł/szt. bez VAT . . . . . szt.    Na stanie
400014: Cena nad 100 szt.: 0.52 zł/szt. bez VAT
Holograficzna etykieta o rozmiarze 70x22 mm z zaokrąglonymi rogami łączy kilka metod zabezpieczenia – dwie warstwy holograficzne, numerowanie, sitodruk i podkład VOID. Jest to wersja „międzynarodowa“ – z angielskimi napisami – która może być stosowana na produktach przeznaczonych na eksport. Dzięki niepowtarzalnemu numerowi na każdej etykiecie, stopień zabezpieczeń jest wysoki, ponieważ nie istnieje druga taka etykieta z tym samym numerem. Zastosowana warstwa podkładowa „VOID“ jest wrażliwa na próby odklejenia; na oderwanym fragmencie hologramu pojawia się wzór z kwadratów o wymiarach 3x3 mm. Pierwsza warstwa holograficzna zawiera dwa symbole graficzne umieszczone w okręgu i obramowanie numeru seryjnego; na drugiej umieszczone są powtarzające się słowa „Security seal“ w dwóch wielkościach jedna pod drugą. Warstwa nośna hologramu jest srebrna. Na etykiecie znajduje się sitodruk – pieczęć ze wstążką i napisem „Security seal“.


Drugi z zamieszczonych obrazków ilustruje efekt po odklejeniu hologramu. Naklejka po oderwaniu rozdziela się. Część zostanie przyklejona do podłoża. Reszta, czyli folia nośna z ewidentnymi śladami uszkodzenia nie utraci właściwości samoprzylepnych i może być przyklejona ponownie w innym miejscu jako oznaczenie końca eksploatacji, końca ważności lub wykorzystania (np. kuponu, bonu, itp.)


Plomba ma rozmiar 70x22 mm. Opisany hologram z numerem seryjnym mamy zawsze dostępny na magazynie i może być wysłany natychmiast po złożeniu zamówienia.


400015: Cena 5-100 szt.: 0.69 zł/szt. bez VAT . . . . . szt.    Na stanie
400015: Cena nad 100 szt.: 0.52 zł/szt. bez VAT
Każda etykieta tego typu posiada unikalny numer, który nie powtórzy się nawet przy kolejnym zamówieniu. Po prostu nie istnieją dwa hologramy z tym samym numerem. W celu uzyskania jeszcze lepszego zabezpieczenia, etykiety wykonane są na podkładzie VOID, zwiększającymich wrażliwość napróby przeklejenia w inne miejsce. Hologramy wyprodukowane są tak, że podczas próby ich odklejenia powstaną wyraźne ślady. Przy odklejaniu naklejki dojdzie do jej ewidentnego uszkodzenia. Zarówno na odklejonej folii jak i w miejscu gdzie hologram był przylepiony zostanie uwidoczniony wyraźny napis „VOID” (nieważny). Na etykiecie umieszczone są napisy „SECURITY SEAL”, „BEZPEČNOSTNÍ PLOMBA” oraz numer seryjny składający się z sześciu cyfr. Zdjęcie obrazuje uszkodzenia i napis „VOID”, który zostaje uwidoczniony podczas zrywania hologramu. Te etykiety są zawsze dostępne i można je zamówić w ilości od jednej sztuki.


Wymiary: 45 x 17 mm


400013: Cena 5-100 szt.: 0.43 zł/szt. bez VAT . . . . . szt.    Na stanie
400013: Cena nad 100 szt.: 0.34 zł/szt. bez VAT
Samoniszcząca się, holograficzna etykieta ze zwiększonym zabezpieczeniem przed fałszerstwem poprzez użycie giloszu w jednej z warstw. Inną cechą tej etykiety jest trzykrotnie grubsza warstwa kleju, która zwiększa siłę przylegania etykiety do nierównego, chropowatego podłoża, na którym standardowa warstwa nie zapewni dostatecznego przywierania. Każdy hologram ma unikalny numer seryjny, który nie powtórzy się również przy kolejnym zamówieniu; nie istnieją etykiety o tym samym numerze. W celu osiągnięcia jeszcze lepszego zabezpieczenia, hologram wyprodukowany jest na podkładzie VOID, tzn. na specjalnej folii, która zwiększa wrażliwość naklejki na uszkodzenia powstające podczas prób jej odklejania lub przeklejania na inny produkt. Hologram jest tak skonstruowany, że wszelkie starania jego odklejenia pozostawią wyraźne ślady. Podczas próby usunięcia etykiety z miejsca na którym została oryginalnie umieszczona dochodzi do uszkodzeń. Zarówno na oderwanej folii jak i tam gdzie hologram był przylepiony, widoczny jest napis „VOID” (anulowany).

Przyleganie jest demonstrowane na plastkiowej powierznich o nieregularnej strukturze. Na fotografii zobaczyć można porównanie z prefabrykowaną jednowarstwową plombą, która również jest wykonana z warstwą VOID, jednak ma standardową grubość kleju. Na górze widać próbę odklejenia i ponownego przyklejenia, na dole pozostałości po oderwaniu etykiety.

Na etykiecie umieszczone są wyłącznie słowa w języku angielskim: „PROTECTIVE LABEL”, „Security Seal” i „SECURED”. Słowa te zazwyczaj są zrozumiałe w wielu krajach dlatego hologram nadaje się także dla produktów przeznaczonych na eksport. Oprócz wymienionych słów, na etykiecie umieszczony jest siedmiocyfrowy numer seryjny. Na jednej z holograficznych warstw umieszczony jest gilosz, który oprócz tego, że zabezpiecza przed podrobieniem etykiety, to również ją ozdabia i wzmacnia efekt holograficzny.

Wymiary: 45 x 17 mm (zaokrąglone rogi)


400016: Cena 5-100 szt.: 0.43 zł/szt. bez VAT . . . . . szt.    Na stanie
400016: Cena nad 100 szt.: 0.34 zł/szt. bez VAT
Numerowany hologram do niezawodnego, przystępnego i stylowego zabezpieczenia biletów wstępu przed podrobieniem i fałszerstwem. Motyw tańczącej pary sprawia, że etykiety idealnie nadają się do zabezpieczenia biletów wstępu na bale i inne imprezy taneczne. Bilety / zaproszenia na bale organizowane przez szkoły oraz inne organizacje społeczne często drukowane są na dostępnych na rynku drukarach, więc brakuje im elementów zabezpieczających przed podrobieniem. Ponieważ z cenie biletu zawarte mogą być również inne atrakcje, łatwy do sfałszowania bilet może stanowić pokusę dla drobnych oszustów.

Prostym naklejeniem hologramu na wydrukowany bilet, można łatwo, szybko i tanio podnieść poziom zabezpieczeń biletu do co najmniej wystarczającego. Solidność zabezpieczenia jest tym większa, że każdy hologram ma swój numer seryjny, który w przypadku niejasności może posłużyć jako identyfikator.

Hologram do zabezpieczania biletów wstępu i zaproszeń, w jednej holograficznej warstwie zawiera motyw tańczącej pary i dekoracyjny gilosz, w drugiej znajduje się tło z powtarzającego się słowa „ORIGINAL“ w dwóch różnych wielkościach. Numerowanie pięciocyfrową liczbą jest umieszczone po lewej stronie obok tańczącej pary w środku giloszu.

Wykorzystana warstwa podkładu typu VOID „Tamper Evident Film“ odznacza się zwiększoną wrażliwościa na próby odklejania i reaguje na nie specyficzym uszkodzeniem warstwy metalu – zostaje uwidocznione słowo VOID. Fotografia ilustruje jak srebrna warstwa zostaje rozdzielona, na powierzchni gdzie etykieta była przyklejona zostają widoczne słowa VOID, reszta srebrnej warstwy zostaje na folii (na zdjęciu po prawej stronie).

Plomba ma średnicę 13 mm. Opisany hologram z numerem seryjnym mamy zawsze dostępny na magazynie i może być wysłany natychmiast po złożeniu zamówienia.


400018: Cena 5-100 szt.: 0.34 zł/szt. bez VAT . . . . . szt.    Na stanie
400018: Cena 101-500 szt.: 0.21 zł/szt. bez VAT
400018: Cena nad 500 szt.: 0.14 zł/szt. bez VAT
Naklejka z zabezpieczeniem przeciw oderwaniu „tamper evident“ (VOID) do certyfikatów jest w zamyśle przeznaczona do numerowanego zabezpieczenia jednostronnych dokumentów, takich jak: dyplomy, certyfikaty autentyczności, certyfikaty jakości produktów lub świadectwa ukończenia szkolenia itp. Delikatny gilosz zapewnia dobrze widoczny, ale nienarzucający się tęczowy efekt, który nie zakłóca ogólnego wyglądu powyższych dokumentów. Dwuwarstwowy hologram posiada koncentryczny znak giloszowy w pierwszej warstwie hologramowej oraz pięć koncentrycznych linii tekstu z powtarzającym się hasłem „CERTIFICATE-certificate“ w warstwie drugiej. Pięciocyfrowa numeracja z przedrostkiem „B“ wykonana jest poprzez demetalizację

Taki sam motyw hologramu zabezpieczającego zastosowano również w przypadku Uniwersalnego papieru giloszowego H39 H40 z asortymentu papierów do certyfikatów zabezpieczonych hologramami wgrzewanymi techniką hotstampingową. Można więc zamówić gotowy certyfikat A4 na giloszowym podłożu wraz z identycznie wyglądającą naklejką, która zostanie przyklejona np. do produktu powiązanego z certyfikatem. Naklejka będzie wtedy stanowiła wizualne uzupełnienie hologramu na certyfikacie, a dodatkowo może również tworzyć komplet numeryczny. Papiery do certyfikatów są numerowane z przedrostkiem „A“ i do każdego papieru można nabyć dodatkowo ten oto samoprzylepny hologram certyfikacyjny o tym samym numerze, tylko z innym przedrostkiem („B“).


 • Kształt: koło
 • Technologia: dwuwarstwowa
 • Podłoże VOID: tak
 • Rozmiary: 18 mm
 • Numeracja: tak, z przedrostkiem „B“
 • Kolor natywny: srebrny
 • 400025: Cena 5-100 szt.: 0.43 zł/szt. bez VAT . . . . . szt.    Na stanie
  400025: Cena 101-500 szt.: 0.34 zł/szt. bez VAT
  400025: Cena nad 500 szt.: 0.31 zł/szt. bez VAT
  Wielowarstwowa naklejka matrycowa z zabezpieczeniem przeciw oderwaniu „tamper evident“ została stworzona w celu dostarczenia jak najbarwniejszych i najbardziej różnorodnych wrażeń w dowolnych warunkach świetlnych. Co więcej, matrycowa technologia produkcji gwarantuje wyższy stopień bezpieczeństwa niż standardowe dwuwarstwowe hologramy, ponieważ wymaga bardziej skomplikowanych i kosztownych technik fałszerskich. Wyraźny efekt wizualny jest wynikiem użycia drobnego pisma w różnych warstwach, z kolorowych wachlarzem w tle. Zastosowanie znajduje szczególnie tam, gdzie ma być widoczna na pierwszy rzut oka i gdzie jej czasami kiczowata kolorystyka będzie wizualnie korzystna. Oprócz wyrazistego wyglądu naklejkę cechuje wysoki stopień zabezpieczenia, będącego połączeniem matrycy i unikatowego numeru seryjnego, który jest zaznaczony poprzez demetalizację. Demetalizowanego numeru seryjnego nie można modyfikować, w przeciwieństwie np. do numeracji nadrukowanej poprzez termotransfer. Próby odklejenia naklejki utrudnia dodatkowo zabezpieczenie przeciw oderwaniu „tamper evident“, które zwiększa wrażliwość na takie próby i w razie nieuprawnionego odklejenia reaguje poprzez swoiste uszkodzenie metalowej warstwy nośnej, ujawniając napis „VOID“.

  Hasłem nośnym naklejki jest „ORIGINAL“, którego litery są obrębione tak, aby były czytelne pod każdym kątem. Jako kolorystyczne uzupełnienie zastosowano o wiele mniejsze, ale nadal dobrze czytelne hasła „VALID“, „SECURE“ i „ORIGINAL“, które powtarzają się naprzemiennie w wierszach. Elementy graficzne „rozświecają się“ wszystkie razem, kiedy znajdą się bezpośrednio w słońcu lub w przypadku jednoczesnego oświetlenia z większej liczby źródeł światła, czyli scenariusz prawdopodobny w sztucznie oświetlonych miejscach, a szczególnie w przestrzeniach biurowych.


 • Kształt: koło
 • Technologia: master
 • Podłoże VOID: tak
 • Rozmiary: 20 mm
 • Numeracja: tak
 • Kolor natywny: srebrny

 • 400026: Cena 5-100 szt.: 0.52 zł/szt. bez VAT . . . . . szt.    Na stanie
  400026: Cena 101-500 szt.: 0.43 zł/szt. bez VAT
  400026: Cena nad 500 szt.: 0.34 zł/szt. bez VAT
  Kontakt
  info@hologram-produkcja.pl
  +420 603 357 606