Koszyk:
...

Twój projekt – z efektem flip-flop

holograficzne naklejki flipflop

Wielowarstwowy projekt holograficzny z efektem flip-flop


Metoda produkcji hologramów flip-flop wykorzystuje fakt, że holograficzne warstwy obrazują charakterystyczne kolorowe odbicia światła tylko w określonym przedziale kątów patrzenia. Pożądana sytuacja w tym przypadku to taka, gdzie pod wybranymi zakresami kątów, będzie widoczna tylko jedna warstwa. Podczas zmiany kąta patrzenia, kolejno uwidocznione będą następne warstwy a poprzednio widoczne będą zanikać. Standardowo wielowarstwowy projekt nie definiuje tego, pod jakim kątem będzie widoczna dana warstwa. Wystarczy, że kąty patrzenia na warstwy nie będą się pokrywać, lub kolory powstające na elementach poprzez interferencję światła będą się różnić. Projekt typu flip-flop zapewnia widzialność tylko jednej warstwy w wybranych zakresach kątów. Fakt ten może być również wykorzystany do stworzenia pozornej animacji.


Hologram flip-flop może mieć kilka warstw. Od trzech warstw włącznie,w celu wyprodukowania hologramów, konieczne jest również wykonanie mastera, co zwiększa koszt zamówienia, oferując w zamian szerokie możliwości graficzne. Mimo wszystko, im większa ilość warstw, tym większe jest prawdopodobieństwo zachodzenia warstw na siebie. Również rozdzielność kątów pod którymi są widoczne poszczególne warstwy nie będzie już tak wyraźna – zakresy mogą zacząć się częściowo nakładać. Wykorzystanie maksymalnej ilości warstw (za pomocą wykonania projektu w skali szarości) może zatem służyć stworzeniu animacji krokowych, ale nie do umieszczenia na hologramie różnych tekstów czy symboli graficznych.


Najbardziej dostępną formą etykiety typu flip-flop, jest hologram dwuwarstwowy. Podczas produkcji takich hologramów, wykorzystywana jest technologia Dot Martix Hologram, która maksymalizuje rozdzielność zakresów kątów pod którymi widoczne są holograficzne warstwy. W przypadku hologramów dwuwarstwowych zakres kątów może być największy a wraz z dodawaniem kolejnych warstw siłą rzeczy musi być zmniejszany.


Na odpowiednio przygotowanym hologramie flip-flop, w idealnym przypadku widoczna jest tylko jedna z dwóch warstw. Grafika lub tekst umieszczone w warstwie drugiej ukażą się po zmianie kąta patrzenia na etykietę. W praktyce, rozproszone światło oraz fakt, iż człowiek posiada parę oczu, tak więc de facto patrzy pod dwoma kątami jednocześnie, warstwa która nie powinna być widoczna, będzie zauważalna, ale nie będzie rozpraszała uwagi patrzącego, ponieważ nie wytworzy pod tym kątem tęczowych przejść kolorów.Wymienione cechy hologramu, umożliwiają więc stworzenie niezależnych, tekstowych lub graficznych warstw, które przy zmianie kąta patrzenia będą zachowywać się tak, jak jest to ukazanie na animacji po prawej stronie.Orientacyjny cennik hologramów flip-flop z dwoma warstwami, do rozmiaru 2x2 cm (ceny bez VAT)
1 000 szt.4 167 zł4,167 zł/szt.
2 000 szt.4 333 zł2,167 zł/szt.
5 000 szt.4 667 zł0,933 zł/szt.
10 000 szt.5 000 zł0,500 zł/szt.
50 000 szt.6 333 zł0,127 zł/szt.
100 000 szt.8 333 zł0,083 zł/szt.

    

Przykład wyprodukowanego hologramu z efektem flip-flopSchemat materiałów do produkcji
Kolory i materiały
Kontakt
info@hologram-produkcja.pl
+420 603 357 606