Koszyk:
...

Sucha pieczęć

Sucha pieczęć

R1 Sucha pieczęć ze stalowym stemplem

R2 Sucha pieczęć z brązowym stemplem

R3 Sucha pieczęć z miedzianym stemplem umożliwia wyraźne odwzorowanie detali

R3.1 Miedziany stempel – matryca i patryca do suchej pieczęci R3

R4 Stempel do wypalania własnego logo (projektu) w skórze i plastiku

R5 Tłoczenie na gorąco – stempel do wypalania w skórze, drewnie i kartonie, własny projekt graficzny, 350 W

K1-K2 Kuferek na przechowywanie i przenoszenie pieczęci do suchego stemplowania

PS Zestaw: stempel, wosk i akcesoria

Lak do pieczęci (różne kolory)



R1 Sucha pieczęć ze stalowym stemplem

Konserwacja stalowego stempla - dokument .pdf do pobrania tutaj


Oferujemy Państwu wysokiej jakości stemple do wykonywania suchych pieczęci, które zostaną wyprodukowane według Państwa wzoru – projektu. Stempel jest okrągły i ma średnicę 40 mm. Jego powierzchnia może być w całości wykorzystana do wygrawerowania dostarczonego projektu. Sucha pieczęć to trójwymiarowe zabezpieczenie dokumentów przed podrobieniem. Wytłoczenie jest widoczne z obu stron dokumentu. Na zdjęciach umieszczonych poniżej zobaczyć można urządzenie do wykonywania pieczęci oraz efekt jego użycia.




Przed przedstawieniem techniki, za pomocą której wykonywane są stemple, chcemy zwrócić uwagę na dwie istotne cechy, które wyróżniają nasz produkt na tle konkurencji:

    I.   Ze względu na cenę, większość oferowanych na rynku stempli wykonana jest z plastiku. Plastik umożliwia tanie i szybkie wykonanie pieczęci, które na pierwszy rzut oka będą stanowić produkt o wysokiej jakości w stosunku do poniesionych kosztów. Jednak w ciągu użytkowania, plastikowy stempel będzie szybko ulegał zniszczeniu i wraz z kolejnymi wytłoczeniami, szczegóły i jakość odwzorowania stempla na papierze będzie zanikać. O ile papier o małej gramaturze nie spowoduje uszkodzenia plastikowej pieczęci, jednak jej zastosowania na papierze o większej gramaturze lub na innych materiałach (na skórze) wymaga użycia większego nacisku, który może spowodować szybkie zniekształcenie detali odwzorowanych na stemplu. Nacisk spowoduje zanikanie wyraźnych konturów. Z tego powodu oferujemy Państwu wyłącznie stemple wykonane z metali. Ich żywotność jest właściwie nieograniczona i pozwala na wytłaczanie pieczęci w papierze o dowolnej gramaturze, skórze a nawet w bardzo cienkich arkuszach blachy aluminiowej. Pod względem jakości, pomiędzy stemplami ze stali a stemplami z plastiku, znajdują się te wykonane z magnezu lub mosiądzu. Oczywiście stalowy stempel ma najlepsze parametry.

    II.   Nie wszyscy producenci suchych pieczęci są w stanie przenieść Państwa zamysł na stempel dokładnie tak jak zostało to zaprojektowane. My wykonamy dla Państwa pieczęć dokładnie tak, jak zostanie ona przedstawiona w dostarczonym projekcie – grafika wektorowa. Jesteśmy również w stanie wykonać taki projekt dla Państwa, na podstawie dostarczonych materiałów. Jedynym ograniczeniem jest rozdzielczość, która jest ograniczona przez fakt, iż pieczęć musi mieć odpowiednią grubość (głębokość).

Pozycjonowanie stempla - dokument .pdf do pobrania tutaj


Sucha pieczęć ma również dużo innych nazw, mniej technicznych, które mogą być używane zamiennie. Kilka najczęściej występujących to: ślepodruk, suchy druk; a także inne połączenia słów, które określają wykorzystywaną technikę: embossing, znak tłoczony, plastyczny znak, plastyczny znak wodny... Ślepodruk jest techniką, która wykorzystuje pieczęć bez farby do wytłoczenia obrazu na papierze lub innym materiale o odpowiedniej grubości.


Sucha pieczęć to bardzo atrakcyjna forma ochrony dokumentów, ponieważ jest trudna do podrobienia. Wytłoczonej pieczęci nie można zeskanować ani skopiować przy użyciu ksera. Nie można również usunąć pieczęci z oznaczonego dokumentu. W porównaniu z hologramami, sucha pieczęć ma cztery zalety:


1. Ręczny stempel może być wykorzystany do wytłaczania pieczęci nieskończoną ilość razy. Nie spotka więc Państwa sytuacja, że „coś się skończy”, w momencie kiedy będzie najbardziej potrzebne, co może się stać w przypadku stosowania hologramowych naklejek.


2. Suchej pieczęci nie można odkleić, przekleić, wyrwać ani przenieść na inny dokument.


3. Sucha pieczęć nie wykorzystuje tuszu, nie zmienia więc koloru dokumentu w miejscu gdzie jest wytłoczona. Nie rozprasza czytelnika. Nie burzy kompozycji dokumentu. Hologram jest natomiast lepszym rozwiązaniem, jeśli zabezpieczenie ma być widoczne na pierwszy rzut oka.


4. Jeśli podczas wytłaczania zostanie użyta stosunkowo mała siła, pieczęć będzie stanowić niejako znak wodny. Powstałe wytłoczenie będzie niewielkie, lecz wyraźnie zaznaczone. Im większa siła zostanie użyta, tym głębsze będzie wytłoczenie. Przy mniejszej sile, wytłoczenie będzie delikatne.


Podsumowując, sucha pieczęć jest techniką zabezpieczającą dokumenty przed fałszerstwem i tworzy w dokumencie trójwymiarową pieczęć za pomocą pary stempli, gdzie górny jest negatywem dolnego. Pieczęć może być stosowana na materiałach o różnej grubości. W przypadku bardzo grubych materiałów, takich jak skóra, wykonanie pieczęci będzie wymagało większej siły nacisku.


Projekt pieczęci praktycznie nie różni się od projektu hologramu jednowarstwowego. Musi być on przygotowany w grafice wektorowej, na podstawie której zostaną wykonane oba stemple: górny i dolny, gdzie kolejno zostaną umieszczone w mechanizmie służącym do wytłaczania pieczęci.


Wyjmowanie i obracanie stempla



Górny i dolny (pozytywny i negatywny) stempel można demontować z mechanizmu, w celu obrócenia zgodnie z potrzebą i ponownego montażu. Dzięki temu, pieczęć może być wykonywana na przy wszystkich czterech krawędziach dokumentu (górnej, dolnej, prawej i lewej).


Polecamy również kombinację suchej pieczęci z prefabrykowanym hologramem


Cena mechanizmu wraz z wyprodukowanymi według projektu stemplami:   667 zł bez VAT



R2 Sucha pieczęć z brązowym stemplem

Najtańszy wariant suchej pieczęci wykorzystujący brązowy stempel i kompaktowy, łatwo przenośny mechanizm prasy. W porównaniu do stempli stalowych stemple brązowe są oczywiście mniej wytrzymałe, ale w przypadku wytłaczania tylko na papierze ich żywotność jest praktycznie nieograniczona. Co do precyzji rysunku, który można wykorzystać w projekcie graficznym do grawerowania brązowego stempla, obydwa materiały można uznać za równoważne. Różnica polega na głębokości grawerki, która w przypadku brązowego stempla jest mniejsza (najmniejsza jest w przypadku stempla miedzianego z uwagi na największą rozdzielczość). Do wytwarzania wyrazistych wypukłości lub wytłaczania w grubych bądź sztywnych materiałach najodpowiedniejszy będzie stempel stalowy. Grawerowanie w brązie daje co prawda płytszy efekt, nie powstają natomiast skośne krawędzie poszczególnych wykrawanych linii. Ta cecha jest bardzo korzystna dla wytłaczania w cienkich materiałach, szczególnie na papierze, ponieważ tłok wydaje się być bardzo dobrze ograniczony, a detale wyraziste pomimo mniejszej głębokości grawerowania (patrz ostatni rysunek).


Pozycjonowanie stempla - dokument .pdf do pobrania tutaj

Prasa jest skonstruowana tak, aby można ją z łatwością przenosić. Jak widać na zdjęciu produktu, zestaw matryca-patryca jest wymienny, a więc w przypadku większej liczby zestawów wystarczy jedna prasa – wymiana wymaga tylko kilka ruchów.

Podsumowując porównanie z pozostałymi dwoma rodzajami suchych stempli, czyli stalowymi i miedzianymi, należy dodać, iż stempli brązowych nie można obracać. Orientację (czyli aplikację w górnym, dolnym, prawym lub lewym rogu papieru) należy określić podczas składania zamówienia; później nie będzie jej można już zmienić. Pod tym kątem stempel brązowy nie różni się od stempla miedzianego, natomiast systemy ze stalową stemplem pozwalają na taką opcję. Średnica okrągłej brązowej płytki do grawerowania wynosi 40 mm, czyli tyle samo, co średnica płytki stalowej. Za najbardziej uniwersalny rodzaj stempla uważany jest stempel stalowy, ponieważ umożliwia on odbicie w najróżniejszych materiałach (pod kątem grubości i sztywności); jednak w przypadku wytłaczania na papierze o zwykłej gramaturze nie wolno naciskać dźwigni prasy ze zbyt dużą siłą, ponieważ mogłoby to doprowadzić do rozerwania papieru. Wynika to z dużej wypukłości stempla, która potrzebna jest „na zapas“, na wypadek tłoczenia w grubych kartkach. Powyższa przestroga nie dotyczy stempli brązowych i miedzianych, w przypadku których można naciskać dźwignię prasy pełną siłą bez wpływu na miejsce odbicia. Stempel brązowy można wytłaczać z gwarantowanym skutkiem tylko na papierze o maksymalnej gramaturze 80 g/m2, czyli na klasycznym papierze biurowym. Wyniki odbicia na papierze o gramaturze 120 g/m2 są już tylko zadowalające, a w przypadku wyższych gramatur są całkiem bezużyteczne. Pozostałe dwa porównywane systemy poradzą sobie z większą gramaturą: stalowy dzięki głębokości motywu, a miedziany dzięki znacząco większej sile nacisku wynikającej z dużego rozmiaru dźwigni systemu tłokowego.

Masa wymiennej wkładki z kompletem matryca-patryca wynosi 140 g. Masa mechanizmu pracy bez włożonego stempla wynosi 200 g.

Projekt graficzny dla tego rodzaju suchej pieczęci rządzi się tymi samymi zasadami, co warianty z innymi rodzajami stempli, a mianowicie musi być zapisany wektorowo (COREL itp.). W polu stempla można umieścić zarówno teksty, jak i dowolne elementy graficzne.



Polecamy również kombinację suchej pieczęci z prefabrykowanym hologramem



Cena mechanizmu wraz z wyprodukowanymi według projektu stemplami:   500 zł  bez VAT



R3 Sucha pieczęć z miedzianym stemplem umożliwia wyraźne odwzorowanie detali

Konserwacja miedzianego stempla - dokument .pdf do pobrania tutaj

Niektóre projekty pieczęci zawierają drobne szczegóły, które nie mogą być wygrawerowane na stalowym stemplu, z powodu konieczności używania masywniejszych, grubszych frezów do obróbki stali. W przypadku bardziej szczegółowych projektów, możliwe jest wykonanie stempli miedzianych, na których można wygrawerować nawet bardzo małe detale.


W celu dobrego odciśnięcia miedzianego stempla w materiale (papierze), niezbędne jest użycie większej siły niż w przypadku stempli stalowych. Ze względu na wyższą rozdzielność, która umożliwia odwzorowanie drobniejszych szczegółów głębokość pieczęci musi być mniejsza. Z powodu konieczności użycia większej siły do wykonania pieczęci, mechanizm zastosowany w połączeniu z miedzianymi stemplami jest inny. W szczególności jest wyposażony w dłuższą dźwignię, która ułatwia wykonywanie pieczęci. Cała konstrukcja mechanizmu jest masywniejsza, wykonana z żeliwa. Idealnie nadaje się do wykonywania szczegółowych wytłoczeń również w papierze o wyższej gramaturze (>250g/m2) wymagającym użycia większego nacisku. Średnica stempla to 45 mm (obszar wydruku ma średnicę 40 mm). Cała prasa ma wymiary: szerokość – 85 mm, długość – 195 mm, wysokość – 140 mm, długość dźwigni – 215 mm. Waga urządzenia to prawie 5 kg.

Pozycjonowanie stempla - dokument .pdf do pobrania tutaj

Podczas projektowania tego typu suchej pieczęci, obowiązują te same zasady jak przy pieczęci stalowej (grafika wektorowa). Projekt może zawierać tekst jak również dowolną grafikę. Po wykonaniu projektu można określić czy zawarte w nim detale wymagają wykonania miedzianej matrycy, czy też może być zastosowana stalowa. Na zdjęciach umieszczonych przy opisie stalowej pieczęci można zaobserwować, że część zawierająca adres jest odciśnięta trochę mniej wyraźnie. Elementy mniej więcej tej wielkości stanowią granicę pomiędzy stosowaniem stempli stalowych i miedzianych. Na suchej pieczęci miasta „Ústí nad Orlicí” zauważyć można natomiast wyraźnie odciśnięte drobne punkty i cienkie linie. Jak widać użycie miedzianych stempli umożliwia dokładne odwzorowanie tak drobnych detali.


Polecamy również kombinację suchej pieczęci z prefabrykowanym hologramem


Cena mechanizmu wraz z wyprodukowanymi według projektu stemplami:   933 zł  bez VAT



R3.1 Miedziany stempel – matryca i patryca do suchej pieczęci R3

Nowe miedziane matryce i patryce z indywidualną grafiką przeznaczone jako zamienniki dla starych części roboczych stempla w prasie R3, umożliwiające zmianę wytłaczanej grafiki bez konieczności zakupu nowej prasy. Ta ekonomiczna opcja uaktualnienia posiadanej suchej pieczęci przyda się, jeżeli stary miedziany stempel posiada nieaktualne dane, np. adres, rok, stare logo, lub jeżeli przez przypadek uszkodzony został motyw stempla. Prasa R3 jest praktycznie niezniszczalna, a więc oferowana opcja pomoże zaoszczędzić nie małe środki, które potrzebne byłyby do jej wymiany. Grafika nie jest w miedzi grawerowana, lecz wytrawiana specjalną techniką, która pozwala na stworzenie delikatniejszych i dokładniejszych elementów.


Części robocze stempla oferujemy z montażem lub bez. W przypadku wyboru opcji z montażem należy przesłać do nas bezpiecznie zapakowaną starą suchą pieczęć R3, a my dokonamy wymiany matrycy i patrycy. Druga opcja to samodzielny montaż. Do montażu nowych części miedzianych stosowany jest klej cyjanoakrylowy – błyskawiczny klej najwyższej jakości. Istnieje również opcja produkcji matrycy i patrycy dla własnej prasy.


Cena:   603 zł  bez VAT



R4 Stempel do wypalania własnego logo (projektu) w skórze i plastiku

Stempel do indywidualnego wypalania (wytłaczania) własnego projektu – logo, znaku, grafiki lub tylko tekstu o maksymalnych rozmiarach 50 x 20 mm lub 30 x 30 mm. Na zamówienie zaprojektowany motyw frezowany jest w mosiądzu; w ten sposób wytworzony mosiężny stempel podłączany jest do mikrolutownicy z regulacją temperatury jako ostrze do wypalania. Mikrolutownica pozwala na regulację temperatury od 200°C–450°C, natomiast na stemplu występuje temperatura w zakresie 100°C–200°C. Stempel rozgrzewa się w miarę szybko – do ok. 1 min. Temperatura stempla jest wystarczająca do wypalania w skórze (np. logo), w plastiku (świetnie zapieczętuje wszystkie torebki plastikowe PP/PCV/PE), jak również do tłoczenia na gorąco (tzw. hotstampingu). Nadaje się również do znakowania zwierząt. Do wypalania w drewnie zalecamy skorzystać z naszego bardziej wydajnego i zaawansowanego R5 wariantu tłoczenia na gorąco – 350 W (50 x 70 mm).


Projekt do produkcji stempla należy dostarczyć w grafice wektorowej (krzywe) w formacie *.AI, PDF, EPS, CDR w dokładnym rozmiarze stempla. Najmniejsza zalecana grubość linii to 0,5 mm.
Za dodatkową opłatą możemy na życzenie przygotować projekt graficzny według Państwa wytycznych.

 • Zasilanie: AC 230V
 • Regulacja mikrolutownicy: 200 - 450°C
 • Moc mikrolutownicy: 60W
 • Długość kabla: 135cm


 • Cena wraz z wyprodukowanymi według projektu stemplami:   483 zł  bez VAT



  R5 Tłoczenie na gorąco – stempel do wypalania w skórze, drewnie i kartonie, własny projekt graficzny, 350 W

  Mocny stempel do indywidualnego wypalania (wytłaczania) własnego projektu – logo, znaku, grafiki lub tylko tekstu o maksymalnych rozmiarach 50 x 70 mm (mniejsze rozmiary są możliwe). Na zamówienie zaprojektowany motyw frezowany jest w mosiądzu, a w ten sposób wytworzony mosiężny stempel przykręca się do elementu grzewczego wydajnej lutownicy posiadającej dwie grzałki.
  Lutownica o masywnej konstrukcji wykonana jest całkowicie z metalu i wyposażona jest w jednostkę regulującą temperaturę, która otrzymuje informację zwrotną o temperaturze dzięki termoparze wbudowanej w element grzewczy. Lutownica umożliwia dokładną regulację temperatury w zakresie od 40°C do maks. 400°C, kiedy to potrafi rozpalić złoty mosiężny stempel do koloru brązowego. Rękojeść stempla obita jest miękką, przyjemną tapicerką. Lutownica waży tylko 1,1 kg. Przewód zasilający podłącza się w tylnej części w miejscu ekranu. Jeżeli trzeba, po uzyskaniu pożądanej temperatury można go odłączyć i wykonać lutowanie poza zasięgiem przewodu dzięki dużej bezwładności cieplnej elementu grzewczego.


  Stempel rozgrzewa się w miarę szybko – do ok. 2 min.
  Temperatura stempla jest bardziej niż wystarczająca do wypalania w skórze (np. wypalanie logo w skórzanych portfelach, paskach, torbach, torebkach), w drewnie (np. palety, drewniane skrzynki na prezenty takie jak cygara, papierosy itd.), a nawet w plastiku (świetnie zapieczętuje wszystkie torebki plastikowe PP/PCV/PE), jak również do tłoczenia na gorąco (tzw. hotstampingu). Nadaje się świetnie również do wypalania w kartonowych pudłach. Stempel można wykorzystać również do znakowania bydła i do innych zastosowań.
  Projekt do wykonania stempla należy dostarczyć w grafice wektorowej (krzywe) w formacie *.AI, PDF, EPS, CDR w dokładnym rozmiarze stempla. Najmniejsza zalecana grubość linii to 0,2 mm. Za dodatkową opłatą możemy na życzenie przygotować projekt graficzny według Państwa wytycznych.



  Cena włącznie z własnym logo w rozmiarze do 50 x 70 mm:   1466 zł  bez VAT



  K1-K2 Kuferek na przechowywanie i przenoszenie pieczęci do suchego stemplowania

  Wyściełany kuferek z aluminiowym wykończeniem i lekkimi, plastikowymi bokami w kolorze aluminium przeznaczony do przechowywania oraz przenoszenia złotej pieczęci dźwigniowej do suchego stemplowania. Idealny w sytuacjach, kiedy autoryzacja dokumentów nie odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą zwykłego opieczętowywania a także kiedy chce się pokazać stronie, że aktu autoryzacji nie traktuje się jako zwykłego tekstu na papierze oznaczanego przedmiotem, który wala się w szufladzie wśród innych przedmiotów biurowych. Reprezentatywny kuferek jest idealny w sytuacjach, kiedy pieczętowanie dokumentów odbywa się poza murami biura.



  K1 Mały kuferek - dla stempla stalowego:
  Masa:  530 g
  Wymiary:  230(sz) x 85(w) x 190(gł.) mm

  Cena:   83 zł. bez VAT


  K2 Duży kuferek - dla stempla miedzianego:
  Mas:  1090 g
  Wymiary:  332(sz) x 125(w) x 265(gł.) mm

  Cena:   133 zł. bez VAT



  PS Zestaw: stempel, wosk i akcesoria

  Oferujemy produkcję metalowych grawerowanych pieczęci według Państwa projektu. Pieczęcie produkowane są z mosiądzu i umieszczane w rękojeści. Taki stempel przeznaczony jest do odciśnięcia w roztopionym wosku, co stanowi klasyczną metodą zabezpieczającą wykorzystywaną już od średniowiecza. Podczas otwierania dokumentu lub paczki musi dojść do złamania takiej pieczęci, co jednoznacznie określa czy paczka lub dokument były już wcześniej otwierane. Od wieków pieczęcie są nośnikiem graficznego wzoru, który identyfikuje właściciela. Państwo także mają możliwość przenieść swoje logo na pieczęć.


  Chociaż jest to starodawna metoda, jednak pieczęć woskowa może być odpowiednim środkiem zabezpieczającym również i w dzisiejszych czasach. Pomijając wykorzystywanie pieczęci jako dekorację – symbol tradycji lub luksusu, będzie ona również służyła jako zabezpieczenie dostępu do skrzyń, zamków, mechanizmów, itp. Podczas odciskania pieczęci roztopiony wosk wnika we wszystkie wyżłobienia dokładnie oddając wygrawerowany symbol. Pieczęć woskowa stanowi solidne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, a uszkodzenie wosku ewidentnie świadczy o tym, że dokument, skrzynia czy też paczka były już otwierane. Właściwości wosku do wykonywania pieczęci różnią się od właściwości zwykłego wosku świecowego. Wosk do pieczęci jest twardszy i ma wyższą temperaturę topnienia. Zabezpieczenia nie można z łatwością złamać, trzeba użyć dosyć dużej siły w celu zniszczenie pieczęci, co chroni ją przed przypadkowym uszkodzeniem. Wosk może również chronić dostęp do śrub poprzez zalanie nim ich główek. Wosk do pieczęci jest nazywany również lakiem hiszpańskim. Składa się z mieszaniny wosku i oleju.

  Oferowany przez nas stempel jest okrągły. Cała jego powierzchnia – koło o średnicy 25mm lub 30mm - może zostać wykorzystana do wygrawerowania wzoru graficznego. Pieczęć podobnie jak suche tłoczenia, to trójwymiarowy środek zabezpieczający; służy jako element identyfikacji dokumentów, który jest trudny do podrobienia, skopiowania i przeniesienia. Projekt pieczęci nie różni się od projektu pieczęci do suchego tłoczenia. Plik graficzny musi być typu wektorowego.

  Oferowany zestaw zawiera mosiężny stempel umieszczony na 75mm rękojeści. Trzy pałeczki wosku (czerwona, srebrna i czarna) każda o wadze 9g. W pudełku znajduje się również naczynko z rączką w którym można roztopić wosk oraz dwie świeczki – podgrzewacze. W ofercie mamy również wosk w innych kolorach, także złoty.


  Zestaw zawiera: stempel - 1 szt. , wosk – 3 szt., podgrzewacze – 2 szt., metalowe naczynko 1 szt.
  Cena PS25 25mm zestawu wraz z wyprodukowaniem stempla:   234 zł bez VAT
  Cena PS30 30mm zestawu wraz z wyprodukowaniem stempla:   300 zł bez VAT

  Lak do pieczęci (różne kolory)


          Lak do pieczęci posiada niecodzienne właściwości, nieosiągalne w przypadku klasycznego wosku świecowego. Jest niezwykle giętki – umożliwia zginanie bez ryzyka popękania, co oznacza, że jest wystarczająco elastyczny, aby nie ulec uszkodzeniu w trakcie przesyłki drogą pocztową. Co więcej, lak nie rozmazuje się. Nie pozostawia na papierze tłustych plam typowych dla wosku, które szpecą pieczętowane dokumenty. Po utrwaleniu uzyskuje strukturę podobną do masy plastycznej (wkładu do pistoletu klejowego). Jedynym możliwym uszkodzeniem, które może wystąpić, to uszkodzenie w trakcie umyślnego zerwania.

  Lak do pieczęci świetnie nadaje się na listy, zaproszenia, kartki z życzeniami, ogłoszenia ślubne, pisma urzędowe, butelki z winem lub innymi alkoholami z wyższej półki, po prostu na wszystko, czemu chcemy nadać luksusowy, oficjalny wygląd.

  Jedna sztabka laku wystarczy orientacyjnie na 20 pełnowartościowych pieczęci.

  Lak trzeba rozgrzać do ciekłej postaci. Następnie należy wylać kroplę (odpowiednio do potrzebnej wielkości pieczęci) i przyłożyć stempel. Po czterech sekundach stempel ostrożnie odstawić. Lak nie pozostawia na stemplu żadnych śladów.

  W ofercie mamy szeroką paletę kolorów do wyboru. Laki można łączyć, aby uzyskać ciekawy efekt kolorystyczny; np. wylanie dwóch kolorów na siebie i odbicie pieczęci.


  Masa:  12 g
  Rozmiary sztabki:  12 x 12 x 90 mm

  Cena 1-10szt.:  9 zł /szt. bez VAT
  Cena nad 10szt.:  8 zł /szt. bez VAT
  Kontakt
  info@hologram-produkcja.pl
  +420 603 357 606