Koszyk:
...

Twój projekt – dwuwarstwowy

zabezpieczeń hologram dwuwarstwowe

Dwuwarstwowy projekt holograficzny

Zasada produkcji dwuwarstwowego hologramu polega na dwukrotnym zastosowaniu technologii, która jest wykorzystywana przy produkcji hologramów jednowarstwowych. W pierwszej fazie „wypalana” jest pierwsza warstwa graficznego projektu, następnie aplikowana jest warstwa druga. Projekt do wykonania tego typu hologramu musi zawierać więc dwie rozdzielne warstwy, które po nałożeniu na siebie dadzą pożądany obraz. Na hologramie, elementy z poszczególnych warstw będą widoczne pod innym kątem lub pod tym samym, jednak w innym kolorze. Wyprodukowane w ten sposób hologramy dają imponujące efekty. Warstwy hologramu są niezależne od siebie i nie nakładają się na siebie. W celu uwidocznienia innej warstwy wystarczy zmienić kąt padania światła na hologram. Jeśli na hologramie ma znajdować się również numer seryjny, może być on umieszczony na trzeciej warstwie tak aby dwie poprzednie mogły zostać całkowicie wykorzystane na grafikę (obrazki, logo, teksty, emblematy, symbole) jak jest to pokazane na zdjęciu po prawej. Dodanie kolejnej warstwyjest opisane na stronie Twój projekt – numerowany. Element identyfikacyjny może składać się z kombinacji znaków alfanumerycznych, która będzie automatycznie inkrementowana na każdym kolejnym hologramie (każda naklejka będzie oznaczona kolejnym ciągiem znaków) i zostanie umieszczona w trzeciej warstwie holograficznej lub innej (sitodruk). Zdjęcie z przykładowym hologramem daje obraz tego jakie efekty wizualne można uzyskać na dwuwarstwowym hologramie. Wzbogacenie i uszczegółowienie projektu nie jest ograniczone. Możliwe jest również dodanie wspomnianej już trzeciej warstwy w celu umieszczenia na niej dalszych tekstów, które będą widoczne pod innym kątem niż elementy umieszczone na warstwach 1. i 2. Każdy hologram można dodatkowo wzbogacić o sitodruk. Kolejna warstwa (już czwarta) może zawierać kolejne informacje (np. rok produkcji, typ wyrobu, numer partii, itd.). Warstwa sitodruku jest oczywiście widoczna pod każdym kątem i niezależnie od oświetlenia. Więcej o sitodruku można znaleźć w sekcji Twój projekt – Sitodruk.


Orientacyjny cennik dwuwarstwowych hologramów 2D, do rozmiaru 2x2 cm (ceny bez VAT)
1 000 szt. 817 zł0,817 zł/szt.
2 000 szt.1 050 zł0,525 zł/szt.
5 000 szt.1 333 zł0,267 zł/szt.
10 000 szt.1 667 zł0,167 zł/szt.
50 000 szt.2 833 zł0,057 zł/szt.
100 000 szt.4 667 zł0,047 zł/szt.

    

Przykład wyprodukowanego hologramu

Schemat materiałów do produkcji

Kolory i materiały

Kontakt
info@hologram-produkcja.pl
+420 603 357 606