Etykiety, naklejki, plomby, zabezpieczenie
Produkty

Etykiety, naklejki, plomby, medale, (zobacz więcej).

Akcje

Zabezpieczenie obligacji i papierów wartościowych, (zobacz więcej).

Dyplomy

Logo – hologram, dekoracje, (zobacz więcej).

Kupony

Bony upominkowe i żywnościowe, vouchery, talony, (zobacz więcej).

Żetony

Bilety do kasyn, żetony, (zobacz więcej).

Kalibrowanie

Świadectwa wzorcowania, plomby, (zobacz więcej).

Licencje

Hologramy na produkty z licencją, CD, CoA, (zobacz więcej).

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie na czas transportu, plombowanie skrzyń, (zobacz więcej).

Bilety

Bilety okresowe, (zobacz więcej).

Parkowanie

Karty parkingowe, zezwolenia na wjazd lub postój, (zobacz więcej).

Umowy

Zabezpieczenie dokumentów takich jak: umowy, pozwolenia, protokoły(zobacz więcej).

Administracja

Zabezpieczenie urn wyborczych, kart do głosowania, ewidencja, (zobacz więcej).

Jakość

Hologramová pečeť kvality, plomba výstupní kontroly kvality, (zobacz więcej).

Karty identyfikacyjne

Zabezpieczenie kart pracowniczych i klubowych (zobacz więcej).

Produkty

 •   holograficzna etykieta jako świadectwo pochodzenia
 •   holograficzne etykiety "GENUINE" – certyfikaty autentyczności
 •   naklejki z oznaczeniem typu i numerem seryjnym produktu
 •   oznakowanie wyrobów za pomocą logo firmy w postaci holograficznej
 •   autodestrukcyjne plomby gwarancyjne
 •   holograficzne naklejki kontroli jakości
 •   etykiety oznaczające wyłączność; na przykład dla produktów które zostały nagrodzone w konkursach lub przeszły określone badania pozytywnie
 •   holograficzne etykiety w postaci medali; na przykład dla nagrodzonych win
 •   umieszczenie na produkcie medalu (na przykład zdobytego na konkursie winiarskim) w postaci hologramu może przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów a tym samym przyczynić się do wzrostu ceny rynkowej artykułu i popytu na Państwa produkt
 •   złote lub srebrne medale mogą być przyklejone do samych produktów lub do dokumentów związanych z tymi produktami (gwarancje, instrukcje obsługi)

 • Akcje

 •   zapewnienie autentyczności wyemitowanych akcji
 •   holograficzna ochrona obligacji
 •   hologram zapewnia emitentowi solidną ochronę przed fałszowaniem papierów

 • Dyplomy

 •   zwiększenie prestiżu dyplomów wydawanych z holograficznym logo
 •   zabezpieczenie dyplomów akademickich przed fałszerstwem
 •   certyfikaty ukończenia szkoleń z hologramami, które stanowią element dekoracyjny i zabezpieczają przed fałszerstwem

 • Kupony

 •   hologram jest dobrą formą zabezpieczenia bonów (np. upominkowych) przed ich fałszowaniem
 •   holograficzne naklejki umożliwiają zabezpieczenie przed fałszowaniem wszelkiego rodzaju kuponów / talonów / voucherów, nawet jeśli zostały one wydrukowane na zwykłej drukarce
 •   ochrona kuponów przed przerabianiem; na przykład bonów na zakwaterowanie, wyżywienie, talonów płatnościowych, na usługi itp.
 •   dostępny i skuteczny sposób na zabezpieczenie kuponów przed podrabianiem
 •   obrona przed fałszowaniem biletów i kuponów poprzez aplikację hologramu

 • Żetony

 •   hologram z wyraźnym wzorem graficznym, jest idealnym narzędziem do oznaczenia żetonów, na przykład w kasynie
 •   żeton do gry oznaczony za pomocą holo-etykiety jest łatwo rozpoznawalny, użycia imitacji jest niemożliwe
 •   ze względu na niskie koszty, ochrona żetonów jest możliwa we wszystkich miejscach: w kasynach, na atrakcje w wesołym miasteczku, w automatach do gry, itp.

 • Kalibrowanie

 •   oznaczenie świadectw wzorcowania niepowtarzalnym motywem holograficznym
 •   oznaczanie legalizowanych urządzeń za pomocą holograficznej etykiety
 •   zabezpieczenie nieuprawnionego dostępu do regulacji i kalibracji urządzeń
 •   hologramowe plomby zawierające logo firmy – laboratorium legalizacyjnego

 • Licencje

 •   holograficzne etykiety na nośnikach danych (oprogramowanie z licencją)
 •   opatrzenie papierowych licencji hologramem w celu potwierdzenia autentyczności
 •   hologram ochronny na pudełku z oprogramowaniem
 •   etykiety "GENUINE" i " Proof of License", dla uwierzytelnienia autentyczności płyty instalacyjnej
 •   oznaczenie dokumentów zezwalających na sprzedaż produktów danej marki - licencja na sprzedaż
 •   CoA (Certyfikat Autentyczności) - holograficzne etykiety

 • Zabezpieczenia

 •   samoprzylepny hologram jako etykieta nie do skopiowania, która może być stosowana wszędzie, gdzie tylko jest miejsce, aby ją nakleić
 •   uniwersalny standard w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksponowanych towarów oraz zabezpieczenia ich przed fałszerstwem, kopiowaniem lub nadużyciem
 •   technologia produkcji holograficznych etykiet przewyższa pod każdym względem wszystkich swoich poprzedników - plomby na papierach specjalnych, pieczęcie, stemple, znaczki...
 •   zabezpieczenie transportowanego ładunku przed dostępem - pieczęcie
 •   plombowanie środków transportu towarów: ciężarówek, kontenerów, drzwi przestrzeni transportowych samolotów itd.
 •   etykietowanie zamknięć cystern
 •   plombowanie opakowań do wysyłki drogą lotniczą
 •   hologramowe opieczętowanie gazomierzy, wodomierzy i liczników energii
 •   plombowanie skrytek pieniężnych

 • Bilety

 •   samoprzylepny hologram umożliwia natychmiastowe zwiększenie wizualnej autentyczności i wiarygodności biletów oraz ułatwia ich kontrolę
 •   na szczególną uwagę i ochronę przed fałszowaniem zasługują bilety okresowe, karnety i karty wstępu, ochrona hologramem
 •   opatrzenie biletów i wejściówek hologramem; emblemat pomaga zwiększyć zaufanie kupujących / zwiedzających oraz uwiarygodnia bilet / karnet / wejściówkę podczas zakupu z drugiej ręki
 •   zastosowanie hologramu na biletach podnosi znaczenie oraz rangę organizowanego wydarzenia, a biletom VIP dodaje gwarancję ekskluzywności
 •   ochrona biletów wydrukowanych na normalnym papierze, zwykłą drukarką laserową lub atramentową
 •   zabezpieczenie biletów przed kopiowaniem

 • Parkowanie

 •   unikalny wzór holograficzny projektu chroni wszelkiego rodzaju karty parkingowe przed fałszerstwem i nadużyciami
 •   oprócz kart parkingowych zabezpieczone hologramem mogą być również pozwolenia na wjazd w miejsca niedostępne dla ogółu
 •   zabezpieczenia uprawnień parkingowych mogą być opatrzone unikalnym numerem identyfikacyjnym, co gwarantuje ochronę przed nieuprawnionym użyciem i fałszerstwem

 • Umowy

 •   samoprzylepny hologram jest wyjątkową forma "podpisu" ważnych dokumentów, takich jak umowy, rozporządzenia, pozwolenia, raporty, sprawozdania, itp.
 •   Stopień zabezpieczenia przed skopiowaniem i nakłady na zabezpieczenia mogą być dobierane według ważności dokumentów, jest to możliwe dzięki różnorodnym typom dostępnych hologramów
 •   zabezpieczenie dokumentów można wykonać przez bezpośrednie przyklejanie etykiet na papierze lub w przypadku wielostronicowych zszywanych umów na ich grzbiecie
 •   odklejenie hologramu z jednego dokumentu i przyklejenie na inny nie jest możliwe, po takiej próbie zawsze widoczne będzie uszkodzenie etykiety

 • Administracja

 •   holograficzne etykiety na kartach identyfikacyjnych urzędników, którzy mają kontakt z petentami - inspektorzy, policja, straż miejska, pracownicy socjalni
 •   zabezpieczenie urn wyborczych i kart do głosowania – pieczętujące naklejki z hologramem
 •   produkcja niestandardowych etykiet do użycia w zakresie rejestracji mienia
 •   plomby do zamykania drzwi i zabezpieczania przedmiotów podczas dochodzenia policyjnego
 •   hologram jako dowód autentyczności przedstawicieli władzy państwowej i lokalnej (miasto, wieś) lub wydanych zezwoleń
 •   dystrybucja kart parkingowych posiadających niemożliwy do podrobienia hologram z logo miasta lub gminy
 •   holograficzna etykieta na pozwoleniach wjazdu na teren instytucji państwowych - dla łatwiejszej kontroli hologramy mogą być duże, mogą też pokrywać całą kartę wstępu (pozwolenia)
 •   karty wstępu do instytucji państwowych, urzędów
 •   holograficzny znak określający roczne lub miesięczne pozwolenie

 • Jakość

 •   holograficzna pieczęć jakości wykonana na zamówienie sprawi, że klient będzie miał pewność co do pochodzenia i jakości towarów
 •   plomba kontroli jakości nie tylko daje informacje o przejściu przez kontrolę, ale może również służyć jako znak ochronny, dający pewność pochodzenia towaru
 •   na holograficzną pieczęć jakości zasługują w szczególności przedmioty wartościowe o charakterze inwestycyjnym – złoto inwestycyjne, monety i medale
 •   możliwe jest stosowanie zwykłych etykiet, "Quality Control Passed" lub dodanie wartości oznaczonym produktom poprzez zastosowanie hologramu z logo producenta
 •   każdy kontroler jakości może używać pieczęci (hologramu) z innym numerem, numer pieczęci może także odpowiadać numerowi protokołu kontrolnego
 •   CoC (Certificate Of Conformance, świadectwo zgodności) – etykiety wyrażające deklarację zgodności

 • Karty identyfikacyjne

 •   drukowanie hologramu na kartach identyfikacyjnych może znacznie podwyższyć koszty ich produkcji, w szczególności dla małych serii, dlatego najtańszym rozwiązaniem będzie zastosowanie naklejki
 •   bezpośrednio w jednej z warstw zabezpieczeń hologramu może być zawarty numer karty identyfikacyjnej; dla każdej kolejnej karty/hologramu z serii numer będzie automatycznie zwiększany
 •   ochrona przed podrabianiem kart pracowniczych uprawniających do wejścia do budynku
 •   hologram identyfikacyjny i środek bezpieczeństwa, który może być łatwo zastosowany we wszystkich certyfikatach, kartach (karty klubowe, karty członkowskie), talonach, itp.

 • Adres i kontakt:

  hologram-produkcja.pl

  info@hologram-produkcja.pl

  tel.: +420603357606